Wie zijn wij?

 

Carel Thijs (projectleiding)

Carel Thijs is opgeleid als arts Maatschappij en Gezondheid en epidemioloog, en werkt als universitair hoofddocent bij de universiteit van Maastricht. Eind vorige eeuw werd hij gegrepen door de toename van allergie en astma. Hij werd geïnspireerd door twee mogelijke verklaringen voor deze toename, de veranderingen in infectie-ziekten en darmflora, en de veranderingen in gewoonten rond borstvoeding en het voedingspatroon van ouders en kinderen. Dit was de aanleiding om het KOALA-onderzoek op te zetten. Carel Thijs coördineert de verschillende lopende en nieuwe deelprojecten van het KOALA-onderzoek en het opvolgen van de deelnemers. Daarnaast was hij was lid van de Gezondheidsraad in de commissie voedingsaanbevelingen voor zwangeren (2019-2021) die in 2023 doorstart als commissie voor voedingsaanbevelingen voor zuigelingen en borstvoedende moeders.

   

John Penders

John Penders behaalde in 2002 zijn Master in Milieugezondheidkunde en Epidemiologie en startte vervolgens zijn promotieonderzoek naar de rol van de darmmicrobiota bij de ontwikkeling van atopische aandoeningen binnen het KOALA cohort. Momenteel is hij werkzaam als universitair hoofddocent aan de vakgroep Medische Microbiologie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Daar richt zijn onderzoek zich op de rol van het microbioom in ziekte en gezondheid en als reservoir van antimicrobiële resistentie. Hij is vooral geïnteresseerd in de ontwikkeling van het microbioom in het vroege leven en tracht de verstoringen in de samenstelling van het microbioom te identificeren die een rol spelen bij de ontwikkeling van ziekten als allergieën en metabole aandoeningen.

   

Monique Mommers

Monique Mommers is bioloog en epidemioloog en werkt als universitair docent bij de vakgroep Epidemiologie van de Universiteit Maastricht. Sinds 2005 werkt zij bij het KOALA-onderzoek maar was voor die tijd ook al geïnteresseerd in factoren die het ontstaan van astma op kinderleeftijd beïnvloeden. Binnen het KOALA-onderzoek richt zij zich met name op de rol die infecties bij het ontstaan van astma spelen. Daarnaast is zij geïnteresseerd in factoren die daar een relatie mee hebben zoals vitamines (vitamine D) en kijkt zij naar de invloed van gewichtstoename en fysieke activiteit in relatie tot astma en longfunctie.
Naast het KOALA-onderzoek coördineert Monique Mommers het LucKi-onderzoek, ook een geboortecohort, waarin intensief wordt gekeken naar de ontwikkeling van de darmmicrobiota in het eerste levensjaar en de gevolgen voor de gezondheid van de kinderen.

 

 

 

Stef Kremers

Stef Kremers studeerde in 1998 af in Gezondheidsvoorlichting en hij werkt nu als Professor Obesitaspreventie aan de vakgroep Gezondheidsbevordering aan de Universiteit Maastricht. Na zijn promotieonderzoek op het gebied van rookgedrag van pubers, verricht hij onderzoek naar de preventie van overgewicht en obesitas bij verschillende doelgroepen (kinderen, adolescenten, jongvolwassenen en pasgepensioneerden).
Hij is met name geïnteresseerd in de determinanten van ongezonde voedings- en beweegpatronen bij deze doelgroepen. Deze kennis gebruikt hij bij de ontwikkeling van interventies om mensen te ondersteunen bij het aannemen en volhouden van gezond voedingsgedrag en een actievere leefstijl. 
Daarnaast is Stef Kremers decaan van de Faculty of Health Sciences, Medicine and Life Sciences van Maastricht University.

   

Pieter Dagnelie

Pieter Dagnelie is emeritus-hoogleraar Voedingsepidemiologie Hij studeerde voeding in Wageningen, waar hij ook promoveerde op het onderwerp voeding en groei van kinderen met een alternatieve voeding. In Maastricht hield hij zich bij de vakgroep Epidemiologie onder andere bezig met de rol van voeding en bioactieve voedingsstoffen in het ontstaan en het beloop van chronische ziekten. Binnen KOALA hield hij zich onder meer bezig met de relatie tussen dierlijke producten en de voorziening met vitamine B12 voor moeders en kinderen. Hij werkt momenteel nog voor de Maastricht Studie, een studie bij ouderen.

 

Jessica Gubbels

Jessica Gubbels werkt als universitair hoofddocent bij de afdeling Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht. Zij schreef haar proefschrift binnen het KOALA-onderzoek over beweeggedrag en eetgedrag van kinderen. Daarna is verder gegaan met onderzoek naar gezondheidsbevordering bij jonge gezinnen. Ze is vooral geïnteresseerd in de invloed van de omgeving (bijvoorbeeld ouders, kinderopvang, school, buurt) op voeding en beweging, groei en gezondheid van jonge kinderen. Met deze kennis draagt zij bij aan de ontwikkeling van manieren om kinderen gezonde gewoontes aan te leren.

   

Ester Sleddens

Ester Sleddens is binnen het KOALA-onderzoek gepromoveerd op opvoedingsstijlen. Daarna is ze als onderzoeker bij de vakgroep Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht betrokken gebleven bij het KOALA-onderzoek, waarbij zij heeft onderzocht wat de invloed van ouders is op het voeding- en bewegingsgedrag en de groei van kinderen en adolescenten. Momenteel werkt zij als onderzoeker bij de GGZ-instelling Mondriaan.

   

Marianne Eijkemans

Marianne Eijkemans is kinderarts in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Zij heeft tijdens haar geneeskundestudie als stagiaire bij het KOALA-onderzoek meegeholpen bij beweegmetingen bij kinderen. Daarna heeft zij haar proefschrift geschreven over bewegen en astma bij kinderen. 

 

Ilja Arts

Ilja Arts is hoogleraar Moleculaire Epidemiologie van Chronische Ziekten bij de vakgroep Epidemiologie, en oprichter en wetenschappelijk directeur van het Maastricht Center for Systems Biology (MaCSBio) aan de Universiteit Maastricht. Ze leidt de onderzoekslijn Systems Medicine of Chronic Diseases, die tot doel heeft biologische mechanismen te ontrafelen die een rol spelen bij de ontwikkeling en prognose van cardiometabole ziekten zoals obesitas, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Bij het KOALA-onderzoek houdt ze zich vooral bezig met de integratie van grote, multidimensionale gegevens (zoals metabolomics en metagenomics van darmmicrobioom) met metabole en dynamische modellen op genoomschaal, en pathway- en netwerkmodellen.

 

Nicole Wijckmans

Nicole Wijckmans werkt sinds 2002 als onderzoeksassistent-diëtist bij de vakgroep Epidemiologie van de Universiteit Maastricht. Vanaf eind 2018 maakt zij deel uit van het KOALA onderzoeksteam. Zij heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de vragenlijsten, onderhoud de contacten met KOALA-deelnemers, en ondersteunt de verzending van vragenlijsten, en de verwerking van voedingsvragenlijsten.  

 

Conny de Zwart

Conny de Zwart werkt sinds 1998 als onderzoeksassistente bij de vakgroep Epidemiologie van de Universiteit Maastricht. Vanaf januari 2015 is zij deel gaan uitmaken van het KOALA-team voor de administratieve en logistieke ondersteuning.

 

Lieke Dortmans

Lieke Dortmans heeft in 2020 haar scriptie geschreven voor haar bachelor Biomedical Sciences en heeft hiervoor gebruik gemaakt van de gegevens van het KOALA-onderzoek. Tijdens haar masterstudie Health Education and Promotion heeft zij als studentassistent bij het KOALA-onderzoek meegeholpen met het onderhouden van de KOALA-website en de verzending van vragenlijsten. 

 

     

Petra Hurks

Petra Hurks is neuropsycholoog en werkt als universiteit hoofddocent bij de Universiteit Maastricht. Ze verricht onderzoek naar de ontwikkeling van cognitieve functies bij kinderen en jongeren, en waarom deze ontwikkeling verschilt tussen mensen. Binnen het KOALA-onderzoek houdt zij zich onder meer bezig met de relatie tussen kenmerken van het kind en de ouders enerzijds en het gedrag/denken van het kind anderzijds.

   

 

 

 

David Barnett

David Barnett is promovendus bij het Maastricht Centrum voor Systems Biology, waar hij onderzoek doet naar complexe suikers in moedermelk (oligosacchariden) en de darmmicrobiota van de zuigeling, en de gevolgen voor gezondheidsuitkomsten bij kinderen. Zijn project onderzoekt ook de vroege levensfactoren die de ontwikkeling van de darmflora van zuigelingen en kinderen beïnvloeden, met bijzondere aandacht voor blootstelling aan antibiotica en prebiotica. David komt oorspronkelijk uit het Verenigd Koninkrijk en rondde in 2016 zijn onderzoeksmaster af aan de universiteit van Maastricht. In zijn onderzoek combineert hij complexe moderne statistische benaderingen met intuïtieve datavisualisatie.