Vragenlijst 2020-2021

Vragen over de vragenlijst

 1. Moet ik alle vragen die in de vragenlijst staan beantwoorden? Wat als ik een vraag niet in wilt vullen?
  Bij de vragen met een sterretje moet u iets invullen om verder te kunnen. Als de vraag niet van toepassing is, of u deze niet wil of kunt beantwoorden, kies dan het antwoord waar u zich het meest comfortabel bij voelt.

 2. Ik zie dat er veel vragen in de vragenlijst al eerder zijn gesteld, heeft het zin deze nog een keer in te vullen?
  Dit klopt inderdaad; enkele vragen zijn namelijk al eens eerder aan u gesteld in vorige vragen-lijsten. Het is echter van groot belang dat u deze vragen toch invult. Juist door te kijken of deze factoren veranderen of stabiel blijven door de tijd krijgen wij inzicht in het ontwikkelingsproces van uw kind.

 3. Ik kom erachter dat ik mijn vragenlijst ben vergeten in te vullen, wat nu?
  Natuurlijk hebben we graag dat u de vragenlijst zo snel mogelijk invult, maar dat heeft u niet altijd in de hand. Het kan voorkomen dat u nog een oningevulde vragenlijst open hebt staan. Is dat het geval, dan heeft het nog zeker zin om hem in te vullen. 

 4. Ik wil een vragenlijst overslaan, kan dat?
  Wanneer u door omstandigheden niet in staat bent geweest een vragenlijst in te vullen kunt u er een overslaan. We vinden het belangrijker dat u mee blijft doen, dus hopelijk lukt het de volgende keer wel.

 5. Ik heb bij de vragenlijst ook een toestemmingsformulier ontvangen, moet ik dit formulier altijd terugsturen?
  Ja, via het toestemmingsformulier geeft u ons namelijk toestemming om, bijvoorbeeld, de gegevens uit de vragenlijst te gebruiken voor het KOALA-onderzoek. Het is van belang dat beide ouders/verzorgers het formulier ondertekenen. Mocht u voor bepaalde onderdelen geen toestemming willen geven, dan kunt u dit op het formulier aangeven.

 6. Ik ben mijn tussentijdse toegangscode kwijt en heb niet mijn emailadres opgegeven. Hoe kan ik nu verder met de vragenlijst?
  Als u ons emailt (koala@maastrichtuniversity.nl), krijgt u een nieuwe toeganscode. Vermeld in de mail s.v.p. uw naam, geboortedatum en respondentnummer (deze vindt u op de aanbiedingsbrief onder het KOALA-logo).

 

Vragen over uw privacy

 1. Welke gegevens bewaren jullie?
  Uw persoonsgegevens: bijv. naam, adres, geboortedatum en uw onderzoeksgegevens die jullie invullen in de vragenlijst. Voor dit onderzoek worden jullie persoonsgegevens bijgehouden om contact met jullie te kunnen opnemen (zoals deze keer). Het gaat om naam, adres, geboortedatum van het deelnemende kind en de ouders. Ook vragen we telefoonnummers en emailadressen om jullie opnieuw te kunnen benaderen voor een nieuwe vragenlijstronde. Je hoeft je telefoonnummer en emailadres niet te geven als je niet wilt.

 2. Hoe beschermen we jullie privacy?
  Om jullie privacy te beschermen krijgen al jullie onderzoeksgegevens een code (er staan dus géén gegevens bij die tot jullie persoon leiden, zoals naam). De sleutel van de code bewaren we op een beveiligde plek in Universiteit Maastricht. Als we jullie onderzoeksgegevens verwerken, gebruiken we steeds alleen die code. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek kan niemand terughalen dat het over jullie ging. Alle gegevens staan op beveiligde servers van Universiteit Maastricht. De gecodeerde onderzoeksgegevens worden apart bewaard van de persoonsgegevens. Alleen met de sleutel van de code zijn onderzoeksgegevens te herleiden tot een deelnemer. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen binnen Universiteit Maastricht. Alleen de hoofdonderzoeker (dr. Thijs) heeft toegang tot de sleutel, om zo nodig te controleren of de vragenlijst door de juiste persoon is ingevuld, of om vragen van deelnemers te beantwoorden over hun eigen gegevens.

 3. Wie kunnen jullie gegevens zien?
  Sommige personen kunnen wel uw naam en andere persoonlijke gegevens inzien. Dit zijn onderzoeksassistenten die de verzending van deze brief hebben gedaan en contact met jullie onderhouden (bijv. wanneer jezelf contact met ons opneemt). Zij hebben geen toegang tot de onderzoeksgegevens. 

 4. Hoe lang bewaren we jullie gegevens?
  De gegevens worden bewaard op de Universiteit Maastricht tot 15 jaar na het einde van het onderzoek.

 5. Kan ik mijn toestemming voor het gebruiken van mijn gegevens weer intrekken? 
  Jullie kunnen je toestemming voor het gebruik van uw gegevens op ieder moment intrekken. De eerder verzamelde onderzoeksgegevens mogen de onderzoekers dan nog wel gebruiken. 

 6. Met wie delen wij onderzoeksgegevens?
  Wij delen onderzoeksgegevens met andere onderzoekers die even zorgvuldig met de gegevens omgaan. Door samenwerking met andere onderzoekers worden de gegevens beter benut. Voorbeelden zijn andere geboortecohorten waar hetzelfde soort gegevens zijn verzameld, vaak uit verschillende landen. Daarbij gaat het om de gecodeerde onderzoeksgegevens die niet tot individuele personen zijn te herleiden. Binnen de EU gelden strenge privacy-regels. Als we gegevens of materiaal naar onderzoekers buiten de EU sturen leggen we hen dezelfde strenge regels op, zodat de privacy op gelijkwaardig niveau is beschermd.